Zvýšte konverziu webu!

Po tom, ako sa používateľ dostane na vašu webovú stránku, chcete od neho, aby uskutočnil nejakú akciu: napríklad objednal produkt, stiahol si prezentáciu, prihlásil sa do spravodaja, pozrel stránku s kontaktom atď. Tieto akcie nazývame cieľmi stránky a pomer medzi počtom cieľov a počtom návštevníkov konverzným pomerom, respektíve konverziou webu.

Podobne ako pri úspechu obchodníka záleží na jeho zručnostiach predať produkt danej cieľovej skupine, na konverziu webovej stránky významne vplýva aký vzhľad, argumenty a užívateľský komfort web ponúka.

Existujú viaceré štandardy použiteľnosti webovej stránky t.j. ako by mala stránka vyzerať a akým spôsobom by mala fungovať z hľadiska navigácie, vzhľadu, písma... Tieto štandardy však nie sú univerzálne a je potrebné ich aplikovať individuálne s prihliadnutím na správanie užívateľov konkrétneho webu.

Na hľadanie vhodného riešenia, ktoré zákazníkovi prinesie čo najvyšší výnos z každého návštevníka webu používame tieto služby a nástroje:

  • Interný audit použiteľnosti
  • A/B testovanie
  • Multivariantné testovanie
  • Užívateľské testovanie

 

 

 

V čom vám vieme pomôcť?
Real Time Web Analytics