Webová analytika

Budovanie efektívnej prezentácie firmy na internete je dnes už neodmysliteľne späté s dôsledným vyhodnocovaním úspešnosti vynaložených prostriedkov.

Vďaka možnosti sledovať správanie návštevníkov webstránok je prostredníctvom webovej analytiky možné zadefinovať merateľné ciele, identifikovať problémy pri ich dosahovaní a vyčísliť náklady či návratnosť prostriedkov do internetového marketingu.

V súvislosti s analýzou vášho webu vám vieme zodpovedať okrem iných aj na nasledovné otázky:

  • Ako vyhodnocovať prínos a efektivitu webovej stránky, ako stanoviť jej ciele?
  • Čo môžem na svojej internetovej stránke merať?
  • Ako merať úspešnosť svojej internetovej marketingovej komunikácie?
  • Ako interpretovať namerané hodnoty a aké kroky podniknúť pre zlepšenie parametrov?
  • Aké technické nástroje sú pre webovú analytiku k dispozícií a aký je medzi nimi rozdiel?
  • Aké kroky musím podniknúť, keď chcem merať efektivitu webovej prezentácie svojej spoločnosti?
  • Aká je postupnosť krokov zavedenia kontinuálneho systému vyhodnocovania webovej úspešnosti a s akými nákladmi by som mal rátať?

Ako primárny nástroj webovej analytiky využívame vo svojich projektoch Google Analytics, do ktorého vieme integrovať dáta z ďalších komunikačných systémov zákazníka (telefónna ústredňa, CRM...) 

V čom vám vieme pomôcť?
Real Time Web Analytics