Reklama na sociálnych sieťach

Marketing v sociálnych sieťach (tzv. SMM, social media marketing) sa zameriava na komunikáciu a šírenie reklamného odkazu či znalosti značky prostredníctvom rýchlo expandujúcich sociálnych sietí ako youtube, twitter ale najmä facebook.

Keďže táto komunikácia je na rozdiel od klasickej reklamy interaktívna a obsahuje výrazný virálny prvok, je pri jej zvládnutí potrebné používať osobitné marketingové postupy.

Pre úspešný rozvoj komunikácie vašej firmy prostredníctvom sociálnych sietí vám vieme poskytnúť nasledovné služby:

  • Poradenstvo ohľadom marketingovej stratégie pre sociálne siete
  • Vytvorenie účtov na vybraných sociálnych sieťach
  • Komunikáciu v sociálnych sieťach v mene vašej spoločnosti
  • Zaškolenie pracovníkov zodpovedných za komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí
V čom vám vieme pomôcť?
Real Time Web Analytics