Seo služby, optimalizácia, zvýšenie návštevnosti

Vyhľadávače (po anglicky Search Engines) ako Google, Bing, Yahoo a v našich podmienkach aj vyhľadávač Azet, Zoznam, či český Seznam patria k najvyužívanejším internetovým službám. Pre väčšinu internetových stránok predstavujú aj najdôležitejší zdroj návštevníkov. Význam tohto zdroja návštevnosti webu je o to väčší, že zákazníci používajúci vyhľadávač sú v procese hľadania produktu, kedy informácie na dosiahnutej webstránke dokážu významne ovplyvniť rozhodovací proces zákazníka a presvedčiť ho na kúpu produktu.

Úlohou SEO (Search engine optimalisation) čiže v preklade Optimalizácia pre vyhľadávače je zabezpečiť čo najvyššie pozície v organických (neplatených) výsledkoch vyhľadávania.

SEO pozostáva najmä (nie však výhradne) z aktivít v 3 oblastiach:

  • Architektúra webu (navigácie, interné prelinkovanie dokumentov, zamedzenie duplicity stránok...)
  • Forma a obsah textov na stránke (hodnota obsahu z hľadiska používateľa, použitie správnych kľúčových slov, štruktúra obsahu do nadpisov a podnadpisov...)
  • Množstvo a kvalita spätných odkazov na stránku (táto práca je podrobne rozobraná v sekcii linkbuilding)

Ponuka služieb

Pre klientov v rámci SEO služieb úspešne zabezpečujeme:

  • Vytvorenie SEO-friendly webu
  • SEO audit existujúcej stránky
  • Technické konzultácie k implementácii navrhovaných vylepšení
  • Spracovanie/úpravu textov o produktoch a službách (tzv. copywriting)
  • Získavanie spätných odkazov (tzv. linkbuilding)
V čom vám vieme pomôcť?
Real Time Web Analytics