Internetový marketing, online reklama na internete

Internetový marketing a e-commerce, čiže predaj prostredníctvom webovej stránky musí efektívne plniť tri základné úlohy:

  • priviesť zákazníka na stránku,
  • poskytnúť zákazníkovi kvalitnú službu,
  • zrealizovať prostredníctvom tohto distribučného kanálu zisk.

Medzi nástroje získania návštevnosti patrí search engine marketing (SEM), e-mail marketing, affiliate marketing či iné druhy webovej propagácie.

Kvalita webovej služby potom záleží od webdesignu, použiteľnosti stránky, jej funkcionalít a efektívnej podpory zákazníkov.

Nastavenie merateľných cieľov webstránky a podrobné sledovanie návratnosti investície do internetového marketingu dokáže zabezpečiť analýza webových stránok. Prostredníctvom správne interpretovaných výsledkov z webovej analytiky a jej vhodného prepojenia na CRM dokážeme nielen zvýšiť spokojnosť zákazníkov, ale aj presne zhodnotiť ROI - návratnosť investícií do jednotlivých marketingových kanálov.

Spoločnosť Netmarketer pozostáva zo špecialistov, ktorí majú interdisciplinárne skúsenosti z horeuvedených oblastí. Náš interný tím pozostáva z marketérov, programátorov a copywriterov, ktorí kombináciou svojich skúseností poskytujú zákazníkom nadštandartné služby.  

V čom vám vieme pomôcť?
Real Time Web Analytics