E-mail marketing, emailové spravodaje

E-mail patrí k najefektívnejším nástrojom budovania vzťahov so zákazníkmi. Najmä v spojení s databázou, ktorá umožňuje dostatočnú segmentáciu zákazníkov, je možné prostredníctvom e-mail marketingu dosiahnuť pozoruhodné výsledky.

V oblasti e-mailového marketingu vám vieme dať odpovede na nasledujúce otázky:

  • Ako vytvoriť systém zberu e-mailových adries?
  • Ako má vyzerať dávková e-mailová komunikácia s databázou zákazníkov (newsletter, triggegered e-mails)?
  • Aký e-mail marketingový software je k dispozícií, ktorý je pre mňa vhodný?
  • Ako vyhodnocovať kampane?
  • Ako procesne ošetriť akcie e-mail marketingu?
V čom vám vieme pomôcť?
Real Time Web Analytics