Banerové kampane a display reklama

Banerová reklama bola jednou z prvých foriem internetovej inzercie.

V posledných rokoch banery síce zatienili iné formy online propagácie, ale skúsení marketéri vedia, že pri budovaní značky a nepriamej podpore predaja je banerová inzercia nenahraditeľná. Navyše v prospech banerovej inzercie hovorí aj fakt, že táto forma internetovej komunikácie je dnes čoraz častejšie predávaná aj formou PPC (platby za klik). Veľké reklamné siete združujú čoraz viac malých webových stránok, na ktoré môžeme efektívne umiestniť banerové reklamné kampane prostredníctvom jedného rozhrania.

V rámci našich služieb ponúkame:

  • Vytvorenie klasických reklamných banerov
  • Vytvorenie interaktívnych banerov (obsahujúcich napríklad vyhľadávací formulár)
  • Vytvorenie a správu kampaní v rámci display sietí PPC reklamných systémov
  • Vytvorenie mediaplánu a správu kampaní pre médiá a siete predávajúce reklamný priestor formou impresií
V čom vám vieme pomôcť?
Real Time Web Analytics